ผู้บริหาร

นายสมเด็จ ขาวนาเข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ห้องสุขสันต์สำหรับคุณหนู
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/02/2011
ปรับปรุง 25/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 1295741
Page Views 1546953
แบบสำรวจความคิดเห็น
นักเรียนชอบกิจกรรมใดมากที่สุด?
ลูกเสือ-เนตรนารี
กีฬา
ดนตรี-นาฏศิลป์
ทัศนศึกษานอกโรงเรียน
ปฏิบัติธรรม
บำเพ็ญประโยชน์
ดูผลโหวด
ให้นักเรียนเตรียมตัวสอบ O-NET ชั้น ป.6 วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สอบ O-NET ชั้น ม.3 ที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาหนองกวั่ง ห้วยหลัว ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบพระคุณครูครูพัชรี สนธิกุล ที่ได้มอบเครื่องแต่งกายนักเรียนพร้อมหนังสือเรียนแด่นักเรียนบ้านเหล่าผ
การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง ( 2552 - 2561 )
ขอเชิญศิษเก่าของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่และผู้ปกครองทุกๆท่านร่วมชมการแสดงของลูกหลานเนื่องในวันเด็กแห่
ขอเชิญศิษเก่าของโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่และผู้ปกครองทุกๆท่านร่วมเป็นแรงใจเชียร์กีฬากลุ่มหนองกวั่ง-ห้ว
แจ้งข่าวสำหรับพี่น้องที่อยู่ไกลบ้านขณะนี้เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ต้นยางนาอายุหลายร้อยปีที่เราทุกค
ใบอนุโมทนาบัตรบริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
ภาพกิจกรรม
ภาพงานปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรมทัศนศึกษาเมื่อวันที่ 6 มี.ค 2557
ภาพบรรยากาศการเข้าค่ายลูกเสือเมื่อวันที่ 26/02/57 จะสนุกและมันส์แค่ไหนมาดูกันครับ
ภาพบรรยากาศการต้อนรับ สมศ ระหว่างวันที่ 11-12-13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 และ การแข่งขันกีฬาสีประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2557
ท่านผู้อำนวยการสมเด็จ ขาวนาเข ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่คณะกรรมการนักเรียน
ภาพบรรยากาศการจับฉลากของขวัญวันปีใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม.2557
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงส่งคุณครูสันทยา พลศรีดาและคุณครูวันชัย ศาลิกร ในวันที่ 19 ธ.ค.56
แจ้ง!ข่าวสารภายในโรงเรียน
ชนะเลิศการจัดค่ายพักเเรม ม.1-3 เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปเเข่งที่เมืองทองธานี 12 ธ.ค. 55
1 ส.ค. 55 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร.ร.บ้านเหล่าผักใส่จะแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยหลัว 28 ก.ค. 55
7-9 ธ.ค.54 แข่งขันกีฬาเขต ที่ อ.วานร 15 พ.ย. 54
แข่งขันวิชาการเขต ที่สพป.สน 3 ภายในวันที่ 24-25 พ.ย. 54 15 พ.ย. 54
วันที่ 16 พ.ย. 54 ตรวจสุขภาพฟันนักเรียนประถม 15 พ.ย. 54
แจ้งสอบนักธรรม (12-15 ธ.ค. 13.00-1600 น.) (16 ธ.ค. 08.30-15.50น.) 15 พ.ย. 54
แจ้งครูสมพิศเข้ารับการอบรม(10 พ.ย.54) โครงการแก้ปัญหาภาวะขาดสารไอโอดีน 15 พ.ย. 54
ชมภาพวีดีโอ
นักล่าฝันหนังสั้น ลดโลกร้อน(โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่)
โรงเรียนอัตลักษณ์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเหล่าผักใส่
การแสดงโปงลางลูกอิสานโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ
การแสดงโปงลางลูกอิสานโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ
การแสดงโปงลางลูกอิสานโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จ
โปงลางโรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ตัวแทนสกลครเขต 3 ประจำปี 2555 Part1
ข่าวการศึกษา
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 22 เมษายน 2557
การคัดเลือกผู้แทนส่วนราชการ และผู้แทนสมาชิกเพื่อสมาชิกเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างฯ ชุดที่ 9 22 เมษายน 2557
การส่งผลงานภาพวาดเข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะนานาชาติสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศฟินแลนด์ครั้งที่ ๑๕ 18 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ "พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน" (รุ่นที่ ๗) 17 เมษายน 2557
การประชุมระหว่างประเทศของซีมิโอด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม 17 เมษายน 2557
การประชุมเชิง "Asia-Pacific Training Workshop on EIU (APTW) ครั้งที่ ๑๔ 17 เมษายน 2557
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต "KruTube Channel : ครูไทยยุคไอที สร้างคลิปดีให้เด็กดู 11 เมษายน 2557

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
เว็บบอร์ด
หัวข้อกระทู้ วันที่
ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชุด สุดยอดตัวประกอบของจำนวนนับ (318/1) 22 ก.ย. 56
รายงานผลการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสืบสานงานประเพณีนครศรีธรรมราช (335/1) 18 ก.ย. 56
จากนายศักดา ทุมวงศ์ เก็บภาพวันไหว้ครูมาฝาก ที่ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กับเพื่อนใหม่ (563/2) 17 ก.ค. 56
ถึงครูราเมนทร์ (823/1) 12 ก.พ. 56
คิดถึงบ้าน เหล่าผักใส่ (2441/6) 02 พ.ค. 55
วงโปลางบ้านเหล่า (2256/2) 20 เม.ย. 55
ประกาศปิดภาคเรียนที่ 1 (3062/1) 08 ต.ค. 54
วันแม่ 2554 (2239/2) 12 ส.ค. 54
ครูพรสวัสดิ์และครูฐิติยาภรณ์ไปอบรม (2197/1) 02 ส.ค. 54
พายุนกเตนถล่มหนัก (1973/1) 01 ส.ค. 54
ประกาศ
"เปิดอบรมพร้อมกันทั่วประเทศ เร็วๆ นี้"
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน สามารถเข้าสู่ระบบ UTQ Online
เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือการลงทะเบียนวิชาที่ต้องการอบรม
โดยใช้Username=เลข 13 หลักบัตรประจำตัวประชาชน
และPassword = ใช้ตัวเดิม(กรณีที่เคยสมัครแล้ว)
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป
ในกรณีที่ท่านลืม Password ให้ click ที่"ลืมรหัสผ่าน"
หรือ-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center หรือ
ผู้ประสานงานประจำพื้นที่
ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฎด้านบน หรือClick ที่นี่

Picture :*
Width :*
Height :*

Google
นานาสาระ..ดี!
ประกาศผลสอบ 2554
รายชื่อนักเรียน ปี2555
ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียน
ศิษย์พี่ผู้เป็นแบบอย่าง
บทความ...จากครู
ภาพเก่า..เล่าใหม่(รุ่นไหนเอ่ย?)
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
การแต่งกายของนักเรียน
@บรรยากาศบ้านเฮาเด้อ@
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน
@ฮักนะ...เหล่าผักใส่@
ครูเก่า(ประสบการณ์)
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
พลวัตทั่วไป
พนักงานราชการ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
    เมษายน 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
© copyright@2011 www.laopaksai.ac.th  . All rights reserved. Power by : Mr.Ramen somjai